ČLÁNKY31.08.2018 | Adela Holubčíková

Ozveny času 1918-2018

Námestovo si výstavou Ozveny času 1918-2018 pripomenie dôležité medzníky slovenskej histórie.

Rok 2018 je pre Slovensko významnejší ako sa na prvý pohľad zdá. Pripomína si viac než 5 významných historických udalostí, medzi ktoré nepochybne patrí aj 25. výročie vzniku samostatnej Slovenskej republiky, 50 rokov od vpádu vojsk Varšavskej zmluvy na čele so sovietskou armádou do Československa. V roku 1861 bolo prijaté Memorandum národa slovenského a s ním požiadavka na založenie slovenského kultúrneho spolku, ktorým mala byť Matica slovenská. Jej prvé valné zhromaždenie sa konalo 4. augusta 1863, teda 155 rokov dozadu.

Pri príležitosti 100. výročia viacerých pamätihodných udalostí sa v Námestove organizuje výstava Ozveny času 1918-2018.  

Tento rok si Slovensko zaspomína na viaceré okrúhle výročia historických udalostí. Vďaka iniciatíve Mariána Grígľa, Doc. PhDr. Augustína Maťovčíka, Dr.Sc., Doc. PhDr. Rudolfa Chmela, DrSc., Oravskej galérie v Dolnom Kubíne a MSKS v Námestove si tieto významné medzníky posledného storočia môžeme spoločne pripomenúť prostredníctvom výstavy Ozveny času 1918-2018. Otvorenie výstavy sa uskutoční v pondelok 3. septembra o 17:00 hod. v priestoroch Domu kultúry v Námestove a potrvá dva dni.

Organizátori všetkých srdečne pozývajú na výstavu.

Návštevníci budú môcť prejsť stopami histórie Slovenska a stretnúť sa nielen so zaujímavými informáciami, ale aj množstvom historických artefaktov, portrétov, literárnych textov, historických dokumentov, no predovšetkým Slovenské národné noviny z dňa 30. 10. 1918 zo zbierok Matice Slovenskej v Martine. Medzi ďalšie významné artefakty budú patriť knihy zo súkromnej knižnice Mariána Grígľa. Nesmiernou poctou pre Námestovo bude aj rozsiahla zbierka umeleckých diel Márie Medveckej, ktorú mestu pri tejto príležitosti zapožičala Oravská galéria v Dolnom Kubíne. Výstava bude obohatená maľbami Ignáca Kolčáka a sochami ľudového rezbára Štefana Sivoňa.

Na výstave Ozveny času budete môcť vidieť zbierku obrazov Márie Medveckej.

Súčasťou výstavy je spomienka na prvú svetovú vojnu, ktorá bola ukončená 11. novembra 1918 podpísaním prímeria v železničnom vagóne v Compiégnskom lese. Tejto udalosti predchádza aj ďalší významný míľnik, ktorým je Deklarácia slovenského národa alebo Martinská deklarácia, prijatá v Martine 30. októbra 1918 a znamenala rozchod s uhorským štátom.

Martinská deklarácia je dokument, v ktorom bola SNR ustanovená ako jediná zastupiteľka slovenského národa.

Predstavitelia slovenského národa sa jednoznačne prihlásili k spolužitiu v spoločnom štáte s českým národom. Bolo to vyhlásenie v pravom slova zmysle revolučné. Po tisícročnej príslušnosti do Uhorska sa slovenský národ z vlastnej vôle, ústami svojich predstaviteľov, vyslovil za spoločný česko-slovenský štát. Martinská deklarácia bola nielen manifestačným, ale aj legálnym štátoprávnym prihlásením sa slovenského národa k spoločnému štátu Čechov a Slovákov. Bolo to vyvrcholenie dlhoročného národnooslobodzovacieho zápasu slovenského národa. Pripomíname si teda aj 100 rokov od vzniku prvej Československej republiky, ktorá ale zanikla 30. septembra 1938 na základe Mníchovskej dohody.

Tomáš Garrrigue Masaryk sa stal prvým prezidentom prvej Československej republiky.

Vernisáž Ozveny času 1918-2018 bude v tomto roku určite jednou z najväčších výstav v Námestove. Je sprístupnená verejnosti bez poplatku.

Adela Holubčíková

Hern Námestovo
Hern Námestovo
X-sport bike
Tlačiareň Kubík
Domatra
logo naoravedobre
© 2016 Naoravedobre.sk   •   Technickú prevádzku zabezpečuje DSI DATA s.r.o.