PODUJATIA12.8.2017 | www.farabobrov.sk

Bobrovská púť 2017

Tradícia bobrovskej "zelnej" má už vyše storočnú históriu. Na kalvársky vŕšok prichádzajú okrem miestnych aj mnohí pútnici z celej Oravy.

Bobrovská púť 2017 sa tento rok koná v dňoch 12. 13. a 15. augusta 2017. Hlavným celebrantom sobotnej sv. omše je Jozef Holubčík, vicerektor kňazského seminára. Hlavným celebrantom nedeľnej sv. omše je generálny vikár Spišskej diecézy Mons. Anton Tyrol.

Sobota 12. augusta 2017

14:00 Sviatosť zmierenia
15:00 Korunka Božieho Milosrdenstva
16:00 Mariánske večeradlo
17:00 Krížová cesta na kalváriu
17:30 Sv. omša, celebruje ICLic. Jozef Holubčík, vicerektor kňazského seminára
21:30 Chvály - zbor Námestovo
23:00 Krížová cesta, vedie Martin Kováč

Nedeľa 13. augusta 2017

07:30 Sv. omša, celebruje vdp. Ján Kekelák, farár Bobrov, kazateľ Martin Kováč, daikon
10:00 Sprievod z kostola na kalváriu, Slávnostná sv. omša, celebruje Mons. Anton Tyrol, generálny vikár Spišskej
17:00 Koncert skupiny Kéfas Krížová cesta na kalváriu

Utorok 15. augusta 2017

17:00 Svätá omša, celebruje prof. František Trstenský

 

 

 

Hern Námestovo
Hern Námestovo
Hern Námestovo
X-sport bike
Tlačiareň Kubík
Domatra

logo naoravedobre © 2016 Naoravedobre.sk   •   All rights reserved.