PODUJATIA3.9.2017 | HRTN - občianske združenie

Hruštínsky kotlík 2017

Sily vo varení gulášu si môžete zmerať 3. septembra 2017 v Hruštíne.

3. septembra 2017 od 14:00 hod. sa bude v areáli Kutina v Hruštíne konať šiesty ročník podujatia Hruštínsky kotlík 2017. Pozývajú vás HRTN - občianske združenie v spolupráci s obcou Hruštín.

Ak máte chuť zmerať si sily vo varení gulášu, prihláste sa na telefónnom čísle 0911 077 054, mailom na ozhrtn@gmail.com alebo osobne u Martina Halušku. Súťaže sa môžu zúčastniť 3-členné tímy, pričom počet tímov je maximálne 15.

V Hruštíne môžete stráviť príjemné popoludnie, pretože po vyhodnotení výsledkov a ocenení troch najlepších majstrov gulášového umenia budú mať možnosť všetci prítomní súťažiaci, hostia, občania a prívrženci ochutnať guláš od každého súťažiaceho tímu, ktorý svoj guláš popredá za symbolickú cenu. Akcia je určená pre tých, ktorí majú radi dobrú zábavu a ešte lepší guláš. 

 

Pravidlá súťaže: 

- príchod družstiev do areálu je o 13:00 hod., pretože oficiálny začiatok je o 14:00 hod.

- súťažiaci si prinesie kotlík, prípadne kotlinu, v ktorej bude variť

- počet členov v družstve je 3

- štartovné na jeden tím je 10 € (pitný režim, pamiatka na podujatie)

- druh mäsa nie je určený, jeho množstvo závisí od súťažiacich 

- dĺžka varenia gulášu je max. 4 až 4,5 hod.

- každý súťažiaci si so sebou prinesie všetky suroviny a pomôcky, ktoré potrebuje na prípravu gulášu, vrátane kotlíka a kotliny

- drevo, vodu, chlieb, misky, lyžice, servítky atď. zabezpečí usporiadateľ

- usporiadateľ si vyhradzuje právo nezapísať do súťaže, diskvalifikovať tím, ktorý sa nestotožňuje so stanovami oz.


Po odobratí vzoriek približne o 18:00 až 18:30 hod., bude mať možnosť každý tím svoj guláš rozpredať prítomným súťažiacim a hosťom za symbolickú cenu, vrátane chleba a misiek. Predaj je dovolený z toho dôvodu, aby sa súťažiacim vrátili aspoň čiastočne náklady spojené s prípravou gulášu.


Vyhlásené budú tri najlepšie guláše, ktoré budú odmenené cenami. 

O predaj alka a nealka je postarané (bufet). 

Viac informácií na Facebooku

Hern Námestovo
Hern Námestovo
Hern Námestovo
X-sport bike
Tlačiareň Kubík
Domatra

logo naoravedobre © 2016 Naoravedobre.sk   •   All rights reserved.