PODUJATIA21.6.2018 | Oravská Galéria

Marco Gerbi - Všetko von

Prvá výstava talianskeho výtvarníka Marca Gerbiho v Oravskej galérii v Dolnom Kubíne predstavuje nové aj staršie diela, už vystavované na samostatných a kolektívnych výstavách v rôznych európskych mestách.

Marco Gerbi sa narodil vo Florencii (Taliansko) v roku 1966. Ako obdivovateľ klasických štúdií sa už koncom osemdesiatych rokov 20. storočia dostal do kontaktu s aktuálnym umeleckým dianím - talianskym aj medzinárodným. Jeho prvá autorská výstava, na ktorej predstavil výber diel realizovaných technikou založenou na použití tlačiarenského atramentu, sa uskutočnila v roku 1995. Vo Florencii spoznáva Roberta Malquoriho, prepojeného so skupinami Gruppo 70, Centro Tèchne a Bauhaus Situazioniste a zisťuje, že má veľa styčných bodov s dielom tohto umelca.

V roku 2000 opúšťa Taliansko a usádza sa na Slovensku, stretáva sa nielen so slovenským umením, ale i s významnými slovenskými umelcami a pokračuje vo svojej tvorbe. Následne uzatvára priateľstvo s Luciou Marcucci, predstaviteľkou vizuálnej poézie a členkou skupiny Gruppo 70, s básnikom Sarencom a s Carlom Pallim, významnou osobnosťou v oblasti vizuálnej poézie, Fluxusu a iných oficiálnych a alternatívnych hnutí a smerov.

Marco Gerbi mal autorské výstavy v Zichyho paláci v Bratislave, v Talianskom kultúrnom inštitúte v Prahe, v Budapešti, Krakove, Stuttgarte a vo Viedni, v Kultúrnom centre Izabelin vo Varšave, na Medzinárodnom salóne kníh v Turku, v Banca Monte dei Paschi v Bruseli, naposledy v Hellerup v Kodani a v Mestskej knižnici v Sofii.

Jeho diela sa nachádzajú vo významných zbierkach v Taliansku ako v Nadácii Berardelli v Bresci, v Carlo Palli Collection v Prate, v Museo della Carale v Ivrei, v Nadácii Luciana Benettona v Trevise, v Belgicku v Banco Monte dei Paschi v Bruseli a na Slovensku vo VÚB Banke, v Považskej galérii umenia v Žiline a na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky.

Tvorba Marca Gerbiho je veľmi rôznorodá a sú v nej prítomné evidentné väzby s vizuálnou poéziou – typicky talianskou súčasnou experimentálnou poéziou, ktorá vďaka umelcom ako je Lamberto Pignotti a Eugenio Miccini a básnikom ako Adriano Spatola a Giulia Niccolai nahrádza “pragmatickú komunikáciu estetickou” (Ballerini), čím obnovuje iný než denotatívny a referenčný význam predmetov.

Zobrazené figúry sú vystavené umeleckej transformácii - z predmetov, ktoré sa spájajú s konzumizmom sa stávajú ikonické obrazy s estetickou funkciou a nútia diváka klásť si otázku o samotnom význame ich existencie. Niekedy sú obrazy skutočnými a osobitými otvorenými dielami, niekedy sú operetami s ironickým nápevom. Keď sa oslobodia od svojho predurčeného významu, je na divákovi, aby odhalil ich rôzne možnosti života, skrytý odkaz, nový obsah.

Výstavu môžete navštíviť do 2. septembra 2018.

Viac informácií nájdete na webe Oravskej galérie

Klaster Orava
Stavebniny Grígeľ
TOPCAR
logo naoravedobre
© 2016 Naoravedobre.sk   •   Technickú prevádzku zabezpečuje DSI DATA s.r.o.