PODUJATIA21.6.2018 | Oravská Galéria

MODRÉ HRUŠKY/REVIVAL

Po tridsiatich rokoch od ustanovenia voľného združenia sa MODRÉ HRUŠKY stretávajú, aby opäť prezentovali individuálne výtvarné programy svojich zakladajúcich členov.

Koniec osemdesiatych a začiatok deväťdesiatych rokov bol v znamení najväčších spoločensko-politických zmien v novodobých dejinách Slovenska, najskôr ako súčasti spoločného štátu Čechov a Slovákov, neskôr ako krajiny budujúcej si vlastnú štátnosť. Už v období pred pádom železnej opony bolo cítiť istú bezradnosť režimu, ktorý len v ojedinelých prípadoch a to skôr z akejsi zotrvačnosti jednotlivcov, kládol odpor voči slobodnejším aktivitám svojich občanov, ktoré sa prejavovali aj v umeleckých kruhoch. V roku 1988 na sklonku tejto smiešnej etapy komunistického režimu, vzniklo aj Voľné združenie Modré Hrušky. Nebolo jediné, ale na rozdiel od cieľavedomých a sofistikovaných snáh zaradiť sa do prúdu alternatívnej výtvarnej scény, ako to robili iní, Modré Hrušky presadzovali iný projekt. Voľne združovali výtvarných umelcov, v tom čase končiacich štúdiá, s rôznymi individuálnymi výtvarnými koncepciami. Možno jediným spoločným prvkom, ktorý ich z formálneho hľadiska spájal, bola viera v zmysel závesného obrazu, v zmysel maľovania ako takého. Tento postoj bol v deväťdesiatych rokoch na Slovensku takmer samovražedný. So zhovievavým úsmevom by sa dalo povedať, že zmysel tohto združenia v časovom odstupe vidíme hlavne v tom, že dokázalo niesť pochodeň maľby cez zamínované konceptuálne pole deväťdesiatych rokov. Zakladajúci členovia združenia Jozef Baus, Marián Čižmárik, Milan Rašla, Marko Vrzgula spolu so svojimi hosťami na prezentáciách od roku 1988 do roku 1993 realizovali spolu desať skupinových výstav, z toho tri zahraničné. Spolupracovali s juhoslovanskou výtvarnou skupinou Emisao. V tom čase takmer každodenné stretávania a diskusie zabezpečovali istú podprahovú kontinuitu a spoločnú atmosféru ich tvorby.

Po tridsiatich rokoch od ustanovenia voľného združenia sa MODRÉ HRUŠKY stretávajú, aby opäť prezentovali individuálne výtvarné programy svojich zakladajúcich členov. Čas je dimenzia, s ktorou pracujú nezávisle všetci traja maliari, ktorí sa v najnovšej expozícii stretli. Práca s vizuálnym archívom na rôznych úrovniach sa stala, bez predchádzajúceho dohovoru autorov, hlavnou témou ich spoločného vystúpenia. Zo všetkých významov slova REVIVAL, tak totiž autori nazvali túto prezentáciu, ktoré uvádzajú slovníky, sa mi zdá najvhodnejší a najoptimistickejší – nové vydanie.

Milan Rašla ho napĺňa vrchovato, keďže niekoľkoročným re-cyklovaním vlastných vizuálnych objektov, akoby doslova v novom šate prezentoval „staré obrazy“, začínajúc svojou diplomovou prácou. Marko Vrzgula sociálno-geografickým mapovaním priestoru svojich predkov a prácou s ich odkazom a Jozef Baus prehodnocovaním archívu paradigiem moderny a ich aktualizáciou v nových kontextoch.

Modré hrušky na každej svojej výstave uvádzali hosťa. Štvrtým vystavujúcim je architekt Ľubomír Hybský, uvádzajúci v premiére svoje zvárané objekty, ktorých materiál je z veľkej časti recyklovaný a archív, ktorý skúma, môže byť aj šrotovisko železného odpadu.

Jozef Baus, kurátor výstavy

Výstava prebieha vo Veľkej výstavnej sieni v Župnom dome v Dolnom Kubíne do 2. septembra 2018.

Viac informácií sa dozviete na webe Oravskej galérie

Klaster Orava
Stavebniny Grígeľ
TOPCAR
logo naoravedobre
© 2016 Naoravedobre.sk   •   Technickú prevádzku zabezpečuje DSI DATA s.r.o.