PODUJATIA11.9.2017 | Oravské múzeum

Návraty do nedávnej minulosti

Výstava sa venuje domácnostiam 60. a 70. rokov.

Bývanie predstavuje nenahraditeľnú potrebu každého človeka. Je to domov nielen pre jednotlivca, ale predovšetkým pre rodinu, základ života i celej spoločnosti. Domov nie je len sídlom ale aj príležitosťou ukázať okoliu svoje spoločenské postavenie.

V druhej polovici 20. stor. sa životný štýl veľkej väčšiny obyvateľov Slovenska veľmi zmenil. Tieto zmeny boli veľmi viditeľné na Orave. Tento región bol až do druhej svetovej vojny v podstate agrárnou oblasťou s malými mestečkami a veľká väčšina obyvateľov žila v dreveniciach veľmi tradičným spôsobom. Budovanie priemyslu a infraštruktúry viedlo k tomu, že v mestách ako Dolný Kubín, Trstená, Námestovo alebo Nižná vznikali celé nové mestské štvrte s murovanými rodinnými domami a panelákmi s veľkým počtom nájomných bytov. Pre ľudí, budujúcich si svoj nový životný štýl sa stalo vzorom meštianske bývanie polovice 20. stor.

Hern Námestovo
Hern Námestovo
X-sport bike
Tlačiareň Kubík
Domatra
logo naoravedobre
© 2016 Naoravedobre.sk   •   Technickú prevádzku zabezpečuje DSI DATA s.r.o.