PODUJATIA23.11.2017 | Oravská galéria

Štefan Kocka: Pohľad do minulosti - reštaurovanie

Výstava v Oravskej galérii je koncipovaná nielen ako pohľad do minulosti, ale ako sonda do nedávnej minulosti reštaurátorskej práce autora.

Výstavnú kolekciu tvorí 35 kusov vzácnych umeleckých diel, zapožičaných od ôsmych zbierkotvorných subjektov – múzeí a galérií od Michaloviec po Trnavu.

Oravská galéria v Dolnom Kubíne, svojim širokým zbierkotvorným zameraním umeleckých diel od 14. po 21. storočie v ôsmych výtvarných disciplínach, je od svojho založenia predurčená aj k obnove výtvarných diel maliarskych, sochárskych a artefaktov na papieri. V spolupráci s reštaurátormi napĺňa galéria predsavzatie, ktorým je záchrana a zachovanie výpovednej hodnoty a umeleckých kvalít diel. Po ich komplexnom reštaurovaní sú zbierkové predmety opäť schopné výstavnej a publikačnej prezentácie.

Dlhoročným spolupracovníkom galérie v oblasti reštaurovania je Mgr. Art. Štefan Kocka (1961), absolvent Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, kde v roku 1997 ukončil odbor reštaurovanie maľby /rôzne podložky/ reštaurovanie papiera, pergamenu, kresieb, historickej knižnej väzby a dokumentov.

V roku 2017 udeľuje Rada galérií Slovenska po prvý krát vo svojej histórii Cenu BIELA KOCKA v oblasti galerijných činností za rok 2016. Cenu za reštaurovanie obrazu Sv. Trojica zo zbierok Oravskej galérie v Dolnom Kubíne získal Štefan Kocka.

Hern Námestovo
Hern Námestovo
X-sport bike
Tlačiareň Kubík
Domatra
logo naoravedobre
© 2016 Naoravedobre.sk   •   Technickú prevádzku zabezpečuje DSI DATA s.r.o.