Máš aj ty tip na skvelý výlet?

Napíš nám o tom viac alebo nás tam zober.

mám tip
AKTIVITYKultúra a pamiatky

Františkova huta – spomienka na železiarsku históriu

Nachádza sa na ľavej strane od cesty, ktorá vedie z Podbiela smerom na Zuberec. Spomedzi oravských historických pamiatok je unikátna tým, že v minulosti mala technické zameranie. 

Spomedzi oravských historických pamiatok je unikátna tým, že v minulosti mala technické zameranie - spracovávala sa tu železná ruda.

Tento objekt má za sebou dlhoročnú železiarsku tradíciu. Jeho výstavba bola prepojená s hutníckou tradíciou v Podbieli, ktorá siaha až do 17. storočia. Františkova huta, ľudovo zvaná hámor, vstúpila do prevádzky v roku 1836. Výstavba objektu trvala 19 rokov

0,5 hodiny

Trvanie výletu

Zadarmo

Vstupné

1

Počet miest

1

Nešťastný príbeh

Železnú rudu v tom čase Františkovej hute dodávali bane v okolitých lokalitách – napríklad v Juráňovej doline, Zuberci, Habovke a v Malatinej. V rámci poddanských prác vykonávali pomocné práce v železiarni obyvatelia blízkych dedín. Po zrušení poddanstva však stúpli výrobné náklady. Františkova huta, ktorá mala primárne regionálny význam neprosperovala, majitelia sa postupne rozhádali a v dôsledku hospodárskej krízy začali šetriť. To sa prejavilo aj na kvalite železa. Františkovu hutu zavreli v roku 1863

GPS: 49.29656256, 19.5061934

2

Známe a pritom netypické miesto

Františkova huta sa počas desaťročí vďaka rôznym dobrovoľníkom zachovala v podobe, v akej ju poznáme dnes. V súčasnosti môžeme vidieť jej obvodové múry, vysokú pec a niekoľko zariadení – prívodný a odpadový kanál, dúchadlovú komoru a hámor. Pri výjazde z Podbiela smerom na Habovku a Zuberec ju nemožno prehliadnuť. 

GPS: 49.29731121, 19.50746477

3

Počas podujatí ožíva

Františkova huta vám môže byť známa z filmov Tisícročná včela (1983) a Nejasná správa o konci sveta (1997), ktoré režíroval slovenský režisér Juraj Jakubisko.

Počas roka sa tu koná niekoľko akcií. Môžete tu prežiť silvestrovskú noc, takisto na jeseň navštíviť podujatie spojené s ukážkou výroby železa v minulosti. Počas posledného augustového víkendu sa Františkova huta a okolité prostredie vracia o stovky rokov dozadu – koná sa tu Staroslovanský a stredoveký deň.

Pre mnohých fotografov a aj novomanželov je objekt ruiny Františkovej huty fotografickým cieľom.

 

Spracované podľa: www.kamnavylety.sk, www.podbiel.sk a www.ciernediery.sk   

GPS: 49.29777298, 19.50784564

logo naoravedobre
© 2016 Naoravedobre.sk   •   Technickú prevádzku zabezpečuje DSI DATA a.s.