ČLÁNKY04.10.2017 | Dorota Volfová

Cintorín Oravské Hámre: spomienka na zatopenú dedinu

Teraz už len tento cintorín napovedá, že tu kedysi bola dedina. Práve tu chodili potomkovia a pamätníci hlavne v čase Dušičiek. Stretávali sa tu aj celé rodiny a susedia.

Keď  konečne nájdete kúsok „plešiny“ v lesnom poriečnom poraste, v niektorom z polostrovov  Oravskej priehrady tesne pred poľsko-slovenským pohraničím Trstená-Chyžné, vtedajšej kotliny s oravskými dedinkami ako inými, neuveríte, že toto miesto existuje. Miesto, ktoré je svojou religiozitou, v opare priehrady a záleve slnečných lúčov magické. Slnko, ktoré preniká cez do štvorca usporiadané stromy, okolo kamenných pomníkov a liatinových krížov, vytvára úžasnú harmóniu života a smrti. Ocitáte sa v akejsi nezemskej atmosfére, môžete tu pocítiť taje a akty druhého života. Je to miesto, ktoré od prvej návštevy chcete nájsť znova. Sú tu pochovaní ľudia; podobné dátumy narodenia vídať už len v dejepise. Nájdete tu prírodu, ktorá pohltila zvyšky civilizácie a zvyšky starých dedín, ktoré jej tu pred takmer 65 rokmi ostali napospas.

Cintorín Oravské Hámre.  ⋅  Foto: archív D.V.

Cintorín bol na vŕšku na hornom konci obce Oravské Hámre, kedysi Hámry. Dedinka vznikla vďaka povrchovému nálezisku železnej rudy na jej vtedajšom území. Podľa prvej zmienky v 1614 palatín Juraj Thurzo vydal bratom Hámorníkovcom povolenie o vybudovaní hámra na rieke Jelešňa. Rokmi sa transformovala cez poddanstvo Oravského panstva, slávnu plátennícku éru až po povojnovú agrárnu dedinu. V Oravských Hámroch bolo pred zatopením 57 usadlostí, prevažne murovaných domov v ľudovom biedermeierovskom slohu a približne 200 obyvateľov. V zrubovej kasárni sídlila pohraničná finančná stráž.

Dedina Oravské Hámre.  ⋅  Foto: archív D.V.

Dedina zanikla v roku 1953, keď sa začala napúšťať Oravská priehrada a sútok riek Čiernej Oravy a Jelešne rozvodnil svoje korytá až po spodnú hranu cintorína. Obyvatelia boli vysídlení na juhozápadné Slovensko (prevažne okolie Nitry a Trnavy) alebo do okolitých oravských obcí. Hlboké stopy tu po nich zostali ako brázda v poli – jazva v srdci človeka.

Dedina zanikla v roku 1953.  ⋅  Foto: archív D.V.

Je to jedno z najkrajších miest na Orave, kde v tichosti nájdete prírodu, pokoru, čistotu, históriu a pokoj. Pri vašej návšteve prosíme o zanechanie toho istého. Okrem toho, na cintoríne existuje návštevná kniha, kde sa medzi sebou kontaktujú potomkovia i návštevníci. Možno tam aj vy nájdete nejaký zaujímavý odkaz. 

Teraz už len tento cintorín napovedá, že tu kedysi bola dedina. Práve tu chodili potomkovia a pamätníci hlavne v čase Dušičiek. Stretávali sa tu aj celé rodiny a susedia. Postupne sa však generačné výmeny podpísali na čoraz menšom záujme o toto miesto.

V roku 2014 sa zmobilizovali aktívni potomkovia hámerníckych obyvateľov a začali organizovať brigády, kosby, úpravy pomníkov, odstraňovanie nebezpečnej zelene a čistenie miesta. Rovnako sa začali venovať teoretickej výskumnej práci, týkajúcej sa dedinky Oravské Hámre.

Spomienková svätá omša sa na cintoríne bude konať v sobotu 14. októbra 2017 o 11:00 hod. 

Stretnutie Hámerníkov na cintoríne 31. 10. 1965.   ⋅  Foto: archív D.V. 

Svätá omša na cintoríne 29. 10. 2016.   ⋅  Foto: archív D.V.

Červeným štvorcom je označená lokalita cintorína.  ⋅  Foto: Google Maps

Dorota Volfová

logo naoravedobre
© 2016 Naoravedobre.sk   •   Technickú prevádzku zabezpečuje DSI DATA a.s.