ČLÁNKY03.11.2018 | Adela Holubčíková

Mladí rodičia sa na kurzoch učia ako podnikať

Rada mládeže Žilinského kraja (RMŽK) pripravila pre mladých rodičov sériu workshopov o tom, ako začať podnikať a zároveň nestratiť nárok na materský alebo rodičovský príspevok.

Každý rodič hľadá všetky možné spôsoby ako prilepšiť rodinnej pokladničke. Jednou z možností je začať podnikať. Čo viedlo RMŽK k takémuto projektu a akým spôsobom jednotlivé kurzy realizuje nám priblížila projektová manažérka workshopov Karin Grobarčíková.

Aký bol prvotný podnet pre zorganizovanie takého druhu workshopov?

Zo skúsenosti vieme, že s nástupom na materskú či rodičovskú dovolenku mnoho mladých rodín rieši otázku ako zvýšiť príjem do rodinného rozpočtu, ktorý väčšinou po skončení poberania materského výrazne klesne. Jednou z možností ako vyriešiť finančnú situáciu je predaj vlastných výrobkov či iná forma podnikania. Keďže však mladí ľudia nemajú dostatok informácií o tejto problematike, majú z toho strach a tieto možnosti nevyužívajú. Misiou našej organizácie je vyvíjať aktivity, ktoré prispievajú k osobnému i odbornému rastu mladých ľudí, vrátane mladých rodín. Preto sme sa rozhodli zrealizovať sériu workshopov pre mamičky a oteckov, na ktorých odborníci tému podnikania vysvetlia z viacerých uhlov pohľadu a budú pripravení zodpovedať prípadne otázky účastníkov.

Odborníci z praxe vysvetľujú preberané témy na praktických príkladoch.⋅ Zdroj foto: archív RMŽK

Akou formou sú vedené workshopy? Interaktívne, formou hier, či majú skôr podobu prednášok s odborníkmi z tejto oblasti?

Workshopy majú rôzny priebeh v závislosti od témy. Nie vždy nám témy umožňujú interakciu pomocou hier, skôr sú postavené na praktických príkladoch od odborníkov z praxe.

Prvé kurzy už máte za sebou, aká bola spätná väzba od účastníkov?

Veľmi dobrá. Pozitívne hodnotili najmä možnosť priamo sa pýtať na informácie, ktoré im neboli jasné, dozvedeli sa niečo nové a zároveň to hodnotili ako veľmi dobrý vstup do tejto problematiky a ďalších tém, ktoré budú nadväzovať na základné poznatky z prvého workshopu. 

Niekoľko animátoriek sa venuje deťom, kým sa rodičia vzdelávajú.⋅ Zdroj foto: archív RMŽK

Záujemcovia môžu prísť na kurzy aj so svojimi deťmi, o ktoré sa postarajú animátori. 

Áno, deti majú vlastný program, kým sa rodičia vzdelávajú vo vedľajšej miestnosti. Na workshop prichádzajú mamičky, ktoré sú na rodičovskej dovolenke a majú detičky približne vo veku dvoch rokov, tomu je aj prispôsobený detský program. Ide skôr o individuálny prístup ku každému dieťaťu. Po skúsenosti z prvého workshopu sme posilnili náš tím animátoriek o ďalšie dve, ktoré sa deťom venujú cez tvorivé aktivity, hry, kreslenie, poznávanie zvieratiek, čítanie kníh a podobne.  

Ako sa môžu záujemci workshopov zúčastniť? Stačí prísť?

Záujemcovia o workshop sa musia prihlásiť cez formulár, kde prihlasujú aj svoje deti, ak prídu s nimi. Lektori potrebujú vedieť očakávania účastníkov, skôr než prídu mamičky a oteckovia na workshop, aby ich vedeli naplniť, preto sme zvolili systém prihlasovania. Animátorky zas musia pripraviť program deťom, vymyslieť vhodné aktivity, preto požadujeme informáciu o veku dieťaťa. 

Zo série workshopov o podnikaní zostávajú ešte tri, na ktoré sa môžete prihlásiť vyplnením formuláru. Na kurzy je možné prísť aj jednotlivo, nemusíte absolvovať všetky. Vstup je bez poplatku.  
13. 11. 2018 – Otec/matka je SZČO s pohľadom na materské/rodičovský príspevok: Prihlasovací formulár 
20. 11. 2018 – Predaj z dvora + predaj spracovaných produktov: Prihlasovací formulár 
27. 11. 2018 – Pravidlá týkajúce sa matky v čase, keď otec poberá materské: Prihlasovací formulár

Adela Holubčíková

logo naoravedobre
© 2016 Naoravedobre.sk   •   Technickú prevádzku zabezpečuje DSI DATA a.s.