49.212679
19.2968746
0

Vieš o Orave to, čo iní nevedia?

Napíš nám o tom, radi tvoj článok uverejníme.

chcem
NÁŠ REGIÓN

Dolný Kubín

Okresné a zároveň najväčšie mesto na Orave, Dolný Kubín, dodnes veľmi intenzívne žije históriou, ktorá je veľmi bohatá. Pri prechádzke mestom zistíte, že je prepojené s osobou velikána slovenskej poézie, s Pavlom Orzsághom Hviezdoslavom. To však nebol zďaleka jediný dejateľ, ktorý sa narodil alebo pôsobil v Dolnom Kubíne. 

Kubín sa prvýkrát spomína roku 1325 v listine, ktorou turčiansky konvent potvrdil zmenu majetkov a získanie osady Vyšný... viac

Okresné a zároveň najväčšie mesto na Orave, Dolný Kubín, dodnes veľmi intenzívne žije históriou, ktorá je veľmi bohatá. Pri prechádzke mestom zistíte, že je prepojené s osobou velikána slovenskej poézie, s Pavlom Orzsághom Hviezdoslavom. To však nebol zďaleka jediný dejateľ, ktorý sa narodil alebo pôsobil v Dolnom Kubíne. 

Kubín sa prvýkrát spomína roku 1325 v listine, ktorou turčiansky konvent potvrdil zmenu majetkov a získanie osady Vyšný Kubín zemepánom z Liptovskej Revúcej. Presnejšia zmienka o Dolnom Kubíne je z roku 1381, keď medzi vyšnokubínskymi a dolnokubínskymi obyvateľmi, patriacimi k Oravskému hradu, vypukol spor o medze. Obec spravoval richtár. 

Dolný Kubín je jedinečné mesto v mnohých oblastiach. Z hľadiska architektúry je zaujímavý kolonádový most, z pohľadu kultúry Čaplovičova knižnica, Florinov dom, či Oravská galéria v bývalom župnom dome. Charakteristickými podujatiami je nielen celoslovenská súťaž v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín, ale aj medzinárodný hudobný festival Kubínska hudobná jeseň, a udeľovanie športových cien Fair-play MUDr. Ivana Chodáka.

Medzníkom v dejinách Dolného Kubína je rok 1632, keď riaditeľ Oravského komposesorátu Gašpar Illešházy za ročný poplatok 10 zlatých oslobodil jeho obyvateľov od vykonávania robotných povinností a povýšil ich na mešťanov. Neskoršie privilégiá povoľovali mestu organizovanie jarmokov, vyberanie mýta v dolnokubínskom brode a oslobodili obyvateľov od platenia mýta na súši i na vode. Po požiari r. 1834 sa prikročilo k postupnej prestavbe celého Dolného Kubína. Novým rozparcelovaním stavebných pozemkov bola umožnená výstavba domov mestského typu a priamočiarosť námestia.

Dolný Kubín nadobudol postupne mestský vzhľad. V 19. storočí sa dostával stále výraznejšie do povedomia Slovákov. Okrem toho, že sa spája s rôznymi významnými osobnosťami, ktoré boli súčasťou slovenskej kultúry a vzdelanosti, bol aj kultúrnym centrom Oravy. V meste sa usporadúvali ochotnícke predstavenia a účinkoval tu spevokol. Toto postavenie si mesto uchovávalo aj po roku 1918. V roku 1919 bol založený kultúrno-vzdelávací spolok Hviezdoslavova beseda, ktorej čestným členom bol aj Hviezdoslav. Poriadala koncerty, literárne večierky, bábkové divadielka. V roku 1936 sa zaslúžila o postavenie sochy P. O. Hviezdoslava pred budovou Čaplovičovej knižnice (jej autorom je sochár Fraňo Štefunko). Bohatú kultúrno-osvetovú činnosť vyvíjal v Dolnom Kubíne ženský spolok Živena, nebol to však jediný spolok v meste.

OSOBNOSTI

Andrej Ľudovít Radlinský (1817 – 1879), rímskokatolícky kňaz, jazykovedec, spisovateľ, autor učebníc, vydavateľ Katolíckych novín, zakladateľ Spolku svätého Vojtecha
Janko Matúška (1821 – 1877), básnik, spisovateľ, autor textu slovenskej hymny
Pavol Orzságh Hviezdoslav (1849 – 1921), najväčší slovenský básnik, dramatik, advokát, poslanec parlamentu prvej ČSR
Andrej Halaša (1852 – 1913), divadelný organizátor, prekladateľ, redaktor, etnograf
Juraj Janoška (1856 – 1930), evanjelický kňaz a biskup
Ladislav Nádaši-Jégé (1866 – 1940), popredný slovenský prozaik
Andrej Kavuljak (1885 – 1952), historik a lesný inžinier
Ivan Chodák (1914 – 1994), lekár a športovec
Ján Johanides (1934 – 2008), prozaik a esejista

Po skončení druhej svetovej vojny sa Dolný Kubín zmenil na významné priemyselné centrum celej Oravy. V súčasnosti patria medzi najvýznamnejších dlhodobých zamestnávateľov firmy z oblasti strojárskeho, kovospracujúceho a elektrotechnického priemyslu. 

Zdroj: webstránka mesta a Wikipédia

18 995

OBYVATEĽOV

55,05 km²

ROZLOHA

Roman Matejov

Primátor

Okres Dolný Kubín
Súradnice 49.247842, 19.2433254
Hustota 345,05 obyv./km2
Prvá písomná zmienka 1325
Dni mesta 22. - 24.9. 2017
Región Dolná Orava
PSČ 026 01
Nadmorská výška 468 m. n. m.
Rieka Orava

Oravská galéria (kedysi Župný dom)

49.20707005, 19.29654121

VIAC

Binárne hodiny

49.21076739, 19.28816199

Kolonádový most

49.21011205, 19.29145575

Florinov dom

49.20775697, 19.29458857

VIAC

Street workout park

49.20838079, 19.29159522

VIAC

AquaRelax

49.20878032, 19.2836988

VIAC

SKI PARK Kubínska hoľa

49.25968292, 19.26006317

VIAC

Dom P. O. Hviezdoslava

49.2068878, 19.29772675

Historický cintorín

49.21063071, 19.29765701

Židovský cintorín

49.20729435, 19.29369807

Čaplovičova knižnica

49.20652681, 19.29717958

VIAC

Zvonica na Bysterci

49.21082346, 19.28322673

Rímskokatolícky kostol sv. Kataríny Alexandrijskej

49.20899235, 19.2953369

VIAC

Rímskokatolícky kostol Povýšenia sv. Kríža

49.21381968, 19.30428743

VIAC

Evanjelický kostol

49.20682472, 19.29697037

VIAC

Zmeškalov dom hudby (kedysi Hotel Slávia)

49.20836678, 19.29573655

Hviezdoslavovo námestie

49.20757472, 19.29656267

Mestský úrad (kedysi Radnica)

49.20606769, 19.29835439

VIAC

Autobusová a železničná stanica

49.21719064, 19.29556489

VIAC

Mestské kultúrne stredisko

49.2103083, 19.28788304

VIAC

Dolnooravská Nemocnica s poliklinikou L. N. Jégého

49.21353233, 19.30290341

VIAC

Futbalový štadión

49.20864715, 19.28500772

Zimný štadión

49.20830369, 19.28602695

Bývalá židovská synagóga a Kino Choč

49.20638662, 19.29753363

Gymnázium P. O. Hviezdoslava

49.20673009, 19.29833293

VIAC
dostupné čoskoro!

Aj ty nám môžeš pomôcť s vylepšením portálu

chcem pomôcť
logo naoravedobre
© 2016 Naoravedobre.sk   •   Technickú prevádzku zabezpečuje DSI DATA a.s.