49.4348929
19.4964407
0

Vieš o Orave to, čo iní nevedia?

Napíš nám o tom, radi tvoj článok uverejníme.

chcem
NÁŠ REGIÓNHORNÁ ORAVA

Klin

Klin ("výbežok hory medzi dvoma potokmi") patrí medzi valašské obce, ktoré na svojom panstve krátko pred rokom 1567 založili Thurzovci. Osídlením obce bol poverený Jakub Kuhút z Ústia, ktorý tu priviedol päť rodín. Každá rodina dostala usadlosť, tzv. raľu o výmere 30 hektárov. V základnej listine dostali obyvatelia novej dediny lehotu 16 rokov, počas ktorej boli oslobodený od platenia daní. Od svojho vzniku mal Klin samosprávu na čele s dedeičným... viac

Klin ("výbežok hory medzi dvoma potokmi") patrí medzi valašské obce, ktoré na svojom panstve krátko pred rokom 1567 založili Thurzovci. Osídlením obce bol poverený Jakub Kuhút z Ústia, ktorý tu priviedol päť rodín. Každá rodina dostala usadlosť, tzv. raľu o výmere 30 hektárov. V základnej listine dostali obyvatelia novej dediny lehotu 16 rokov, počas ktorej boli oslobodený od platenia daní. Od svojho vzniku mal Klin samosprávu na čele s dedeičným richárom z rodu Klinovských. Zakladateľom rodu bol Jakub Kohút z Ústia. Členovia rodiny Klinovských sa zaslúžili o širenie katolíckej viery. V 18. storočí sa Klin zmenil. Valaské práva zanikli. Podmienky pre chov oviec sa zhoršili, keď obec prišla o pasienky, ktoré jej panstvo dovolilo užívať v 17. storočí. Počet oviec klesol zo 600 na 300. Začal sa pestovať ľan. Plátno tkali aj muži na širokých sliezskych krosnách a predávali ho vzdialených zahraničných trhoch. V obci boli majstri súkenníci, krajčíri a dvaja kováči. V roku 1834 postavili prvú obecnú školu. Od roku 1871 obec Klin správne patrila do Obvodného notárskeho úradu v Bobrove. Podľa obecného štatútu z roku 1904 si obyvatelia Klina volili 12 poslancom obecného zastupiteľstva. V roku 1922 bola v obci založená Jednota Orla. Spolkom, ktorý mal 126 členov (1924) sa poriadali fašiangové zábavy, divadelné predstavenia, spevohry apod. Dobrovoľný hasičský spolok si obyvatelia Klina založili v roku 1922. Po druhej svetovej vojne obec začala budovať vodovod, pribúdalo obyvateľov, postavila sa materská škola. To prispelo k rozvoju obce, ktorá sa prosperite teší aj v súčasnosti. 

Zdroj: webová stránka obce

2 372

OBYVATEĽOV

12,74 km²

ROZLOHA

Štefan Peňák

Starosta

logo naoravedobre
© 2016 Naoravedobre.sk   •   Technickú prevádzku zabezpečuje DSI DATA a.s.