49.3618685
19.3035004
0

Vieš o Orave to, čo iní nevedia?

Napíš nám o tom, radi tvoj článok uverejníme.

chcem
NÁŠ REGIÓNHORNÁ ORAVA

Lomná

Oblasť dnešnej Lomnej pravdepodobne nebola osídlená až do 16. storočia. Vysoká poloha, málo úrodná pôda, drsné podnebie a silná lesnatosť nedávali veľké možnosti na pestovanie poľnohospodárskych plodín. Odlesňovanie územia a postupné osídľovanie sa uskutočnilo až počas kolonizácie na valašskom práve. V najstaršom zachovanom urbári Oravského panstva z roku 1616 je Lomná už zaradená medzi osídlené obce schopné platiť určené poplatky. V urbári z... viac

Oblasť dnešnej Lomnej pravdepodobne nebola osídlená až do 16. storočia. Vysoká poloha, málo úrodná pôda, drsné podnebie a silná lesnatosť nedávali veľké možnosti na pestovanie poľnohospodárskych plodín. Odlesňovanie územia a postupné osídľovanie sa uskutočnilo až počas kolonizácie na valašskom práve. V najstaršom zachovanom urbári Oravského panstva z roku 1616 je Lomná už zaradená medzi osídlené obce schopné platiť určené poplatky. V urbári z roku 1677 sa prvýkrát stretávame s vymedzením hraníc Lomnianskeho chotára. Zavedením urbárskej regulácie došlo v obci k zvýšeniu počtu usadlostí, ktoré sa utvorili zmenšením rozsahu pôvodných rolí. V rámci zmien uskutočňovaných Máriou Teréziou bolo zrušené i dedičné richtárstvo v správe obcí a nahradené volenou funkciou. Od roku 1883 sa v obecnom rozpočte prvýkrát spomína obecná babica a učiteľ. V rokoch 1914-1917 staval Oravský komposesorát úzkokoľajnú železnicu z Lokce cez Brezu, Lomnú, Zákamenné do Oravskej Lesnej a Oščadnice. V roku 1933 postavili železobetónový most cez Bielu Oravu na vinciálnej ceste Krušetnica – Lomná – Oravice. V obci zriadili i prvý telefón. Najvýznamnejšou stavbou prvej polovice 20. stor. bola škola. Dňa 15. mája 1977 bolo založené Jednotné roľnícke družstvo so sídlom v Zákamennom. Najväčším dielom v 90-tych rokoch bolo vybudovanie rímsko-katolíckeho kostola na mieste, kde stál kostol z 19 storočia. Výstavbou 22-bytovej jednotky sa obec postarala o riešenie bytovej otázky v obci. V novom tisícročí prebehla: rekonštrukcia zrubového roľníckeho domu z 19 stor., výstavba telocvične, výstavba kanalizácie časti obce, výstavba malej hydroelektrárne – vodnej nádrže na Bielej Orave, rekonštrukcia mostu cez rieku Biela Orava.

Zdroj: webová stránka obce 

897

OBYVATEĽOV

21,56 km²

ROZLOHA

Jozef Straka

Starosta

dostupné čoskoro!

Aj ty nám môžeš pomôcť s vylepšením portálu

chcem pomôcť
dostupné čoskoro!

Aj ty nám môžeš pomôcť s vylepšením portálu

chcem pomôcť
dostupné čoskoro!

Aj ty nám môžeš pomôcť s vylepšením portálu

chcem pomôcť
dostupné čoskoro!

Aj ty nám môžeš pomôcť s vylepšením portálu

chcem pomôcť
logo naoravedobre
© 2016 Naoravedobre.sk   •   Technickú prevádzku zabezpečuje DSI DATA a.s.