49.3886262
19.4359288
0

Vieš o Orave to, čo iní nevedia?

Napíš nám o tom, radi tvoj článok uverejníme.

chcem
NÁŠ REGIÓNHORNÁ ORAVA

Oravská Jasenica

Oravská Jasenica vznikla v 80-tych rokoch 16. storočia. Prvá písomná zmienka o obci pod názvom Jasenicza pochádza z roku 1588. Podľa všetkých náznakov obec vznikla v čase, keď Oravu spravovala kráľovská komora (1580 - 1585), kým Juraj VII. Turzo nedosiahol plnoletosť. Dedina bola veľmi malá, v roku 1604 mala len 4 domy. Založenie obce súvisí s kolonizáciou Oravy valašským obyvateľstvom, ktorého úlohou bolo, okrem iného, strážiť severnú hranicu... viac

Oravská Jasenica vznikla v 80-tych rokoch 16. storočia. Prvá písomná zmienka o obci pod názvom Jasenicza pochádza z roku 1588. Podľa všetkých náznakov obec vznikla v čase, keď Oravu spravovala kráľovská komora (1580 - 1585), kým Juraj VII. Turzo nedosiahol plnoletosť. Dedina bola veľmi malá, v roku 1604 mala len 4 domy. Založenie obce súvisí s kolonizáciou Oravy valašským obyvateľstvom, ktorého úlohou bolo, okrem iného, strážiť severnú hranicu Uhorského kráľovstva. O ťažkom údele Jaseničanov svedčí aj skutočnosť, že v rokoch 1739 - 1742 celá obec padla za obeť čiernemu moru, ktorý doniesol pláteník Černík z Alexandrie. Na žive ostali len 3 osoby v dedine a 27 sa ich zachránilo v lesoch. V prvom návale moru pochovávali naraz 335 osôb do hromadného hrobu a postavili naň pomník s nápisom: "Tu ležia telá zomrelých na mor roku 1742." Prisťahovaním nových gazdov zo susedných dedín Jasenica prišla znovu do poriadku. Obyvatelia sa venovali spracovaniu dreva, koží, kožušín, plátenníctvu a kamenárstvu. V obci bol liehovar a veľký pivovar. Prosperitu obce dokazuje skutočnosť, že sa rozhodla postaviť si školu a kostol. 10. mája 1925 založili v obci ľudovú knižnicu, ktorú spravovali miestni učitelia. Ďalšie veľké nešťastie postihlo obec v roku 1957, keď ju takmer zničil požiar. Od tých čias v obci takmer niet drevených domov. V súčasnosti má obec viac ako 460 čísel domov a 1 766 obyvateľov. V Oravskej Jasenici prerobili školu, obecný úrad a vybudovali múzeum.

Zdroj: webová stránka obce

1 812

OBYVATEĽOV

23,68 km²

ROZLOHA

Karol Graňák

Starosta

dostupné čoskoro!

Aj ty nám môžeš pomôcť s vylepšením portálu

chcem pomôcť
dostupné čoskoro!

Aj ty nám môžeš pomôcť s vylepšením portálu

chcem pomôcť
dostupné čoskoro!

Aj ty nám môžeš pomôcť s vylepšením portálu

chcem pomôcť
logo naoravedobre
© 2016 Naoravedobre.sk   •   Technickú prevádzku zabezpečuje DSI DATA a.s.