49.1942773
19.2674378
0

Vieš o Orave to, čo iní nevedia?

Napíš nám o tom, radi tvoj článok uverejníme.

chcem
NÁŠ REGIÓN

Oravská Poruba

Počet obyvateľov Poruby do 16. storočia nepoznáme, nemáme údaje ani na kvalifikovaný odhad. Prvé podrobnejšie správy máme z daňového (portálneho) súpisu roku 1547 podľa ktorého mala Poruba deväť port, jedného dedičného richtára (iudex), troch bezzemkov – želiarov (inquilinus), štyroch bedárov (pauper), jeden nový dom (nova domus), dvoch pastierov (pástor), jedného panského sluhu (servus domini) a jeden pustý dom (combusta).Podľa urbára z roku... viac

Počet obyvateľov Poruby do 16. storočia nepoznáme, nemáme údaje ani na kvalifikovaný odhad. Prvé podrobnejšie správy máme z daňového (portálneho) súpisu roku 1547 podľa ktorého mala Poruba deväť port, jedného dedičného richtára (iudex), troch bezzemkov – želiarov (inquilinus), štyroch bedárov (pauper), jeden nový dom (nova domus), dvoch pastierov (pástor), jedného panského sluhu (servus domini) a jeden pustý dom (combusta).Podľa urbára z roku 1625 bolo v porube 10 ralí na ktorých pracovalo 15 sedliakov, dvaja richtári ktorí mali v držbe mlyn a dva sedliacke lány s tromi sedliakmi, troch richtárskych komorníkov (sluhov) a troch dedinských komorníkov. Okrem dlhov platili 30 denárov ako soľnú činžu, 2 florény od kráv, 1 fl. a 20 d. za chmeľový dlh, za fur soľný 70 d., a za vínny fur 1,5 floréna, z krčmy 5 florénov. Naturálne dávky: 10 lukien jačmeňa, 16 lukien ovsa a 10 lukien raži. Spolu s obcou Jasenová odovzdávali 1 krmného vola, 20 kapúnov, 20 sliepok, 10 husí, 10 jarabíc a 150 vajec. Správu dediny viedli dediční richtári (šoltýsi) Porubský a Zolo, za pomoci richtárskych a dedinských komorníkov (sluhov). Po zavedení Tereziánskeho urbára prešli na volených richtárov. V 17. storočí si Poruba veľa vytrpela z vojenských nájazdov a prepadov, táborenia vojsk; bola tak spustošená, že všetky čiastky ralí dávali iba 1,75 usadenej usadlosti, šoltýstvo zväčša opustené a bez obyvateľov. Cirkevne a neskôr matrične patrila Poruba do fary vo Veličnej. Geopolitické zmeny po „nežnej“ revolúcii v roku 1989 viedli k rozpadu  ČSR a vzniku SR ako demokratického štátu. 17. november 1989 otváral možnosti pre vytvorenie nových podmienok na vybudovanie občianskej spoločnosti s demokratickýmai princípmi.V roku 1991 sa uskutočnil verejný hovor poslancov s občanmi, bol prijatý Program obnovy obce, v ktorom si obyvatelia stanovili poradie dôležitosti rozvojových projektov a je platný dodnes.Od roku 1992 štát začal navracať lesnú a pasienkovú pôdubývalým urbarialistom, ktorí vytvorili urbárske spoločenstvo a začali sami hospodáriť. Mnohí občania si založili živnosti a podnikajú najmä v oblasti služieb. Pokračovala výstavba v lokalite Diel, obec vybudovala čističku vody, rekonštruovala sa a napojila na elektrický prúd zvonica, zriadilo sa zdravotné stredisko v budove obecného úradu. 

Zdroj: webstránka obce

1 045

OBYVATEĽOV

13,26 km²

ROZLOHA

Peter Hrivnák

Starosta

dostupné čoskoro!

Aj ty nám môžeš pomôcť s vylepšením portálu

chcem pomôcť
dostupné čoskoro!

Aj ty nám môžeš pomôcť s vylepšením portálu

chcem pomôcť
dostupné čoskoro!

Aj ty nám môžeš pomôcť s vylepšením portálu

chcem pomôcť
dostupné čoskoro!

Aj ty nám môžeš pomôcť s vylepšením portálu

chcem pomôcť
logo naoravedobre
© 2016 Naoravedobre.sk   •   Technickú prevádzku zabezpečuje DSI DATA a.s.