49.1784808
19.2121715
0

Vieš o Orave to, čo iní nevedia?

Napíš nám o tom, radi tvoj článok uverejníme.

chcem
NÁŠ REGIÓN

Žaškov

Písomne doložený je Žaškov v roku 1351, ktorý v tom čase patril Oravského hradu a kedy kastelán Michal Štegel udelil obci tzv. Žilinské právo. Potvrdzuje to následne listina kráľa Žigmunda z roku 1388. Celé územie Oravy patrilo hradu a panstvu Orava, ktorého majiteľom sa v roku 1556 stal František Thurzo, ktorý získal dedične funkciu župana. V tomto období mal Žaškov 16 port (daňových jednotiek), obec spravoval dedičný richtár a zastúpení tu boli... viac

Písomne doložený je Žaškov v roku 1351, ktorý v tom čase patril Oravského hradu a kedy kastelán Michal Štegel udelil obci tzv. Žilinské právo. Potvrdzuje to následne listina kráľa Žigmunda z roku 1388. Celé územie Oravy patrilo hradu a panstvu Orava, ktorého majiteľom sa v roku 1556 stal František Thurzo, ktorý získal dedične funkciu župana. V tomto období mal Žaškov 16 port (daňových jednotiek), obec spravoval dedičný richtár a zastúpení tu boli 8 debnári, 5 želiari, 2 pastieri a 1 sluha. V roku 1560 mal Žaškov filiálny kostol, v roku 1580 sa spomína už samostatná fara, ku ktorej neskôr patrila aj filiálka Valaská Dubová. Terajší kostol bol postavený v roku 1625. Hoci mala obec koncom storočia už 37 sedliackych usadlostí, už o desaťročie neskôr bola v celom okolí bieda, spôsobená Bočkajovými hajdúchmi i požiarom. Po smrti palatína Juraja Thurzu vznikol začiatkom 17. storočia Oravský komposesorát, ktorý celé panstvo spravoval až do roku 1848. Po dočasnom rozmachu sa koncom nepokojného 17. storočia obec takmer celkom vyľudnila. Koncom 10. rokov 18. storočia však mal Žaškov už 114 rodín a viac ako 900 obyvateľov. Tí sa zaoberali najmä poľnohospodárstvom a chovom hospodárskych zvierat - hovädzieho dobytku, koní, oviec, hydiny a včiel, v menšom rozsahu prievozníctvom na rieke Orava. V tomto období boli v obci 2 mlyny, 10 páleníc a 6 včelínov. Remeselnícke výrobky si miestni kupovali vo Veličnej alebo v Dolnom Kubíne. V 18. storočí bola obec cirkevne pričlenená k fare v Komjatnej, neskôr k fare vo Veličnej, no v roku 1791 si evanjelici vytvorili vlastný zbor, ktorému o rok neskôr postavili kostol (veže pristavili v r. 1892) a následne aj faru. V roku 1795 sa spomína prvá evanjelická škola, ktorú nahradila murovaná budova až v roku 1913. Prvý most cez Oravu bol postavený v roku 1922, o tri roky neskôr bol v obci založený Hasičský zbor a rozvíjali sa živnosti. Prosperovali tu 3 obchody s výčapom, 6 kolári, 3 tokári, 2 kušnieri, mlynári aj kováči, 1 krajčír, stolár a korytár. V roku 1930 žilo v 217 domoch spolu 1132 obyvateľov. Po druhej svetovej vojne vznikli v regióne nové podniky, ktoré zamestnali aj veľkú časť obyvateľov Žaškova. Do obce bola vybudovaná nová cesta, zavedená elektrická, vodovodná aj telefónna sieť a tiež bol postavený nový most cez Oravu. V roku 1953 vznikla TJ Sokol, v neskoršom období aj folklórny súbor Trnkári, doplnený o detský súbor Trnkárik. Od roku 1972 v obci fungovalo JRD so sídlom v Oravskej Porube, ktoré sa v roku 1991 osamostatnilo. Postupne bola vybudovaná Materská i Základná škola, Dom služieb, Dom smútku, Hasičská zbrojnica, pošta, knižnica, Kultúrny dom, predajne potravín, kaderníctvo, autoservis a zavedený obecný rozhlas. Medzi tradičné podujatia obce patrí od roku 1972 organizovaný Žaškovský minimaratón a veľkú popularitu má vďaka vybudovanej trati motokros.

Zdroj: webstránka obce 

1 599

OBYVATEĽOV

24,72 km²

ROZLOHA

Milan Pavlovčík

Starosta

dostupné čoskoro!

Aj ty nám môžeš pomôcť s vylepšením portálu

chcem pomôcť
dostupné čoskoro!

Aj ty nám môžeš pomôcť s vylepšením portálu

chcem pomôcť
dostupné čoskoro!

Aj ty nám môžeš pomôcť s vylepšením portálu

chcem pomôcť
dostupné čoskoro!

Aj ty nám môžeš pomôcť s vylepšením portálu

chcem pomôcť
logo naoravedobre
© 2016 Naoravedobre.sk   •   Technickú prevádzku zabezpečuje DSI DATA a.s.