PODUJATIA7.9.2017 | Oravská galéria

Známy i neznámy Andy Warhol - človek odnikadiaľ

Výstava vizualizuje myšlienky a témy o pôvode Andyho Warhola, kľúčovej postavy amerického pop-artu a jedného z najvplyvnejších umelcov 20. storočia.

Návštevníci Oravskej galérie majú výnimočnú príležitosť zoznámiť sa s jeho tvorbou výberom diel zo zbierok Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach, súkromného majetku a tiež prostredníctvom fotografií, filmových dokumentov a artefaktov, vzťahujúcich sa k jeho životu, rodine a prostrediu, odkiaľ pochádzal.

Jej cieľom je predstaviť rozporuplnú osobnosť umelca na pozadí prostredia a tradičného života karpatských Rusínov.

 Práve k tomuto etniku patrila Warholova rodina. Chudoba, ťažké životné podmienky a smrť otca, ktoré postihli rodinu po vysťahovaní do USA, prispeli k formovaniu jeho pocitu outsidera a hľadania sebarealizácie v umeleckej tvorbe. 

Výstavu tvoria tri podtémy. Prvou je téma o pôvode Andyho rodičov Júlie a Andreja Varcholovcov, ktorí pochádzali z dedinky Miková neďaleko Medzilaboriec. Artefakty súvisiace s matkou Andyho Warhola Júliou a Andyho súkromným životom, fotografie mikovského cintorína od Ruda Prekopa, atmosféru dotvára krátke video zo súčasnej podoby Mikovej. Pred Pop-Artové /rané/ obdobie tvorby Andyho Warhola predstavuje kolorované portfólio „In The Bottom Of My Garden“, ktoré tvorí jedno z dôležitých období, kde je najciteľnejší vplyv výtvarného prejavu matky umelca, doplnené o diela so sakrálnou tematikou. Na túto expozíciu nadväzuje ďalšia: „V Andyho FACTORY“, ktorá prezentuje autentické fotografie Billyho Namea a videodokument zo „Silver Factory“. Tretím veľkým tematickým okruhom sú portréty významných osobností umenia, kultúry, histórie, politiky i športu.

Intermediálny rozmer Warhola ho nominuje do roviny aktuálneho klasika 20. storočia viac ako Picassa, Kandinského či Maleviča.

Je menej akademický, prístupnejší, nie je úzko orientovaný na jeden druh umenia a hlavne je súčasťou masovej percepcie, „médiom” populárnej kultúry. Andy Warhol sa vďaka svojej intermediálnej šírke stotožnil s umením natoľko, že je takmer nemožné oddeliť ho ako osobu - vnútorný i vonkajší „vizuál”, spôsob života, vlastná filozofia - od jeho početných portfólií, experimentálnych filmových aktivít, módy, teda umeleckej tvorby a prezentácie. To všetko robí Warhola a jeho dielo rovnako aktuálne dnes, tak ako pred rokmi.

logo naoravedobre
© 2016 Naoravedobre.sk   •   Technickú prevádzku zabezpečuje DSI DATA a.s.