Rímskokatolícky Kostol Povýšenia sv. Kríža stavali v troch etapách so začiatkom v druhej polovici 18. storočia. Po zaplavení obce v roku 1953 bol v plne zariadenom stave. Jeho súčasťou bol hlavný barokový oltár.


Po vysťahovaní obyvateľov sa stal kostol súčasťou vlastníctva štátu. Počas tohto obdobia v ňom zaznamenali niekoľko vlámaní a škôd. Zlodeji poškodili vonkajšie premisy kostola, no najväčšie škody spôsobili práve v interiéri.

Aj vďaka ľuďom, ktorí darovali dve percentá zo svojich daní a zo zisku z Talkshow Jakuba Ptačina sa nám podarilo originálnu podobu oltára vymodelovať do digitálnej podoby, ktorú si návštevníci môžu pozrieť počas prehliadky Slanického ostrova.

agency: Echt studio, Inloopx by Avast
production: Jakub Ptačin, Igor Janckulík, Erika Jurinová
AR iOS Unity app: Peter Škorík, Rado Rajčan, Jozef Šimko
3D model, texture, Unity compositor: Martin Koleják

Špeciálne poďakovanie patrí pánovi Pindiakovi, ktorý uchoval archívy a materiály o tomto mieste.