Čo by mali rodičia urobiť preto, aby sa v tomto mimoriadnom čase "nezbláznili" a efektívne nastavili fungovanie v rodine? Aj na tieto otázky sme hľadali odpovede so psychologičkou Annou Morawovou z Centra pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie v Námestove. 
 

Dôležitou súčasťou vašej práce je osobný kontakt, ktorý je momentálne obmedzený. Ako to ovplyvnilo fungovanie centra?

Tak ako väčšina zamestnancov, ktorých pracovnou náplňou je pomáhať ľuďom, veľkú časť práce riešime najmä telefonicky a online formou. Núti nás to byť tvorivejší, posunúť starostlivosť o našich klientov do inej dimenzie, prekročiť hranice zaužívaných postupov. Snažíme sa nájsť neobvyklé a kreatívne riešenia, aby to bolo aj v týchto mimoriadnych chvíľach efektívne, no predovšetkým, aby sme pomohli tým, ktorí to potrebujú.
 

Práce detí, ktoré sa zapojili do výzvy "Koroňáková prehra" ⋅ Zdroj video: FB CPPPaP Námestovo

Aj preto vznikla facebooková výzva s drakom Koroňákom?

Bola to jedna z niekoľkých našich aktivít. Rozprávku o drakovi Koroňákovi, ktorá je napísaná tak, aby deti porozumeli tejto situácii, sme nechceli len tak zavesiť na web. Rozhodli sme sa, že vymyslíme výzvu, do ktorej by sa deti spolu s rodičmi mohli zapojiť a formou hry rozvíjať rôzne oblasti napr. slovnú zásobu, tvorivé myslenie, kreativitu, dekódovanie textu. Aktivita mala veľký úspech.

Zásadnou zmenou je aj vytvorenie "pohotovostnej linky." 

Áno, zriadili sme ju špeciálne pre toto obdobie. Denne v čase od 08:00 do 20:00 je niekto z odborných zamestnancov nášho zariadenia k dispozícii na konzultáciu či už na telefónnej linke, skype alebo na maile. Okrem toho sme kontaktovali rodičov našich klientov, aby sme ich upokojili, že hoci sú dvere poradne oficiálne zatvorené, sme tu pre nich naďalej, len forma, ktorou budeme realizovať našu pomoc, je iná.


Zdroj foto: Archív Anny Morawovej

Aká bola reakcia rodičov?

Musím priznať, že nie všetci klienti prejavili nadšenie, hoci neskôr pomoc prijali. Ale to je prirodzené. Možno som im volala práve vo chvíli, keď riešili doma úplne iné starosti. Aj pre nich je to nová situácia. Každý od nich niečo vyžaduje - či už zamestnávateľ, škola, rodina.... No je dôležité, aby vedeli, že sa môžu kedykoľvek ozvať a podľa ich potreby budeme pokračovať v konzultáciách, poradenstve či tréningoch. Napr. špeciálna pedagogička si cez skype môže s dieťaťom trénovať čítanie a porozumenie prečítaného, alebo napríklad matematické pojmy.

Sme v období zápisov do škôl a mnoho rodičov môže mať otázky alebo pochybnosti, či je ich dieťa dostatočne pripravené alebo nepotrebuje odklad. Za normálnych okolností prichádzajú k vám na testovanie, čo teraz nie je možné. Ako majú v tomto prípade rodičia postupovať?

Niektoré dôležité informácie na základe usmernenia Ministerstva školstva sme už zverejnili na našej stránke. Individuálne testovanie školskej spôsobilosti bude možné realizovať v období do štyroch týždňov od ukončenia mimoriadnej situácie. Určite by som v tejto veci rodičom odporučila kontaktovať príslušné centrá pedagogicko-psychologického poradenstva, aby svoje pochybnosti ohľadom zaškolenia svojho dieťaťa konzultovali s odborníkom, psychológom alebo špeciálnym pedagógom. Nakoľko je každoročne veľký záujem zo strany rodičov o posudzovanie školskej zrelosti, rozhodli sme sa ich usmerniť v tomto čase aj trošku neobvyklým spôsobom, cez krátke videá, vlogy s názvom Predškolácky špeciál.
 

Predškolácky špeciál ⋅ Zdroj video: Youtube/CPPPaP Námestovo

Čo sa v nich rodičia dozvedia?

V jednotlivých dieloch špeciálna pedagogička približuje dôležité oblasti školskej spôsobilosti akými sú napr. slovná zásoba a rozvoj reči, jemná motorika, sluchové a zrakové vnímanie, emocionálna a sociálna zrelosť dieťaťa. Cez názorné ukážky ponúka rodičom užitočné rady a tipy, ako tieto oblasti trénovať v domácom prostredí. Takýmto spôsobom sme chceli rodičov odbremeniť od čítania ďalších textov a odbornej literatúry.

Môže rodičom pomôcť posúdiť školskú zrelosť nejaký online test?

Po internete už kolujú ponuky online testovania, no to nie je možné a je to zavádzanie. Pri online testovaní chýba objektívne posúdenie zrelosti dieťaťa, dochádza ku skresleniu výsledkov. Je lepšie priamo aspoň telefonicky alebo mailom nakontaktovať psychológa či špeciálneho pedagóga a skonzultovať svoje pochybnosti s ním. Na základe komunikácie s rodičom vieme poskytnúť radu ako rozvíjať oblasti alebo zručnosti, v ktorých podľa neho dieťa zaostáva. Vieme mu poradiť, čo si má všímať, prípadne mu môžeme mailom posielať pracovné listy a dohodnúť sa na forme online tréningov.
 

Zdroj foto: Archív Anny Morawovej

Mnohých rodičov zaskočilo to, že musia riešiť s deťmi omnoho viac školských povinností, niekedy aj suplovať učiteľa. Obracajú sa na vás s prosbou o pomoc?

Ale áno, sú to najmä rodičia detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (s poruchami učenia, s poruchou aktivity a pozornosti, s poruchami správania a i.), ktorí sú u nás v dlhodobej starostlivosti. Mnohé maminy i otcovia sú teraz v náročnej situácii. Musia zvládnuť chod domácnosti, vyučovanie s deťmi, svoju prácu, prípadne homeoffice. Niektorí sú z toho už dokonca zúfalí. Keď dieťa s takýmito špeciálnymi potrebami chodilo do školy, rodičom to pomohlo trošku vypnúť.

Ozývajú sa aj rodičia detí, ktoré k vám doteraz nechodili?

Zatiaľ ich nie je veľa, ale určite pribudnú ďalší. Z našich skúseností vieme, že v takýchto vypätých situáciách dokážeme ťažko zvládať veci pokiaľ nemáme nejaký systém, režim. A tí rodičia, ktorí ho doteraz nemali vytvorený, sú preto v ešte väčšom vypätí a budú potrebovať pomoc odborníkov. Práve v spolupráci s nimi, môžu nájsť účinné spôsoby ako zaviesť doma poriadok, režim tak, aby rodina fungovala.

Špeciálna pohotovostná linka  
Denne od 8:00 do 20:00:
- telefón: 0911 127 111- stačí prezvoniť, zavolajú späť 
- mail: cpppapno@cpppapno.sk
- skype: CPPPaP Námestovo 
Facebook: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Námestovo
Online poradňa na webe

Čiže okrem rád ako sa s deťmi učiť, pomáhate klientom aj s tým, ako si nastaviť režim?

To je presne to, čo teraz potrebujú. Mnohých rodičov, s ktorými sme teraz v kontakte, sa snažíme nasmerovať, že je dobré veci rozplánovať, vytvoriť si rituál. Keď vieme, čo nás čaká, vieme sa lepšie pripraviť. Niekomu sa môže zdať, že je plánovanie náročné, no je to vec cviku, tréningu.

Ako by mala rodina, ktorá doteraz takýto režim nemala, postupovať?

Dobrým spôsobom ako plánovať je vytvoriť si tzv. rodinnú radu. Napríklad v nedeľu podvečer si všetci spolu sadnú a rozplánujú celý týždeň ako bude približne vyzerať. Zároveň však zhodnotia aj ten predchádzajúci, v čom sa jednotlivým členom darilo, čo im nešlo, čo by mohli urobiť inak. No je dôležité, aby každý člen rodiny dostal priestor vyjadriť sa. Cieľom je dôjsť k vzájomnej spokojnosti. Rodičia majú v tejto mimoriadnej situácii jedinečnú šancu sprostredkovať deťom, že to, čo doma máme, nie je len tak. Nespadlo to z neba. Okrem vyučovania a plnenia si školských úloh, môžu deti zapojiť do nácviku praktických zručností (práca na záhradke, varenie, a pod.) potrebných k životu, ktoré mnohým dnešným deťom chýbajú. Zároveň sa takýmto spôsobom môžu deti aj dobre odreagovať od učenia. Teraz je na to ideálny čas. Je to pre nás všetkých výzva, vyťažiť z toho čo najviac.

 "Táto kríza nás môže naučiť, ako si pomáhať na diaľku, ako byť oporou niekomu, s kým nemôžem byť teraz osobne. Verím, že toto obdobie prebudí v každom z nás pocit spolupatričnosti a presmeruje nás z ľahostajnosti k opravdivému záujmu o dobro druhého i celej spoločnosti."

Rodinná rada je zaujímavý nápad a viem si to predstaviť, že v mnohých domácnostiach ho dokážu zrealizovať. Avšak vo vašej starostlivosti sú aj deti z rodín, kde sa okrem špecifických potrieb detí stretávate aj s problémami ako chudoba, alkoholizmus, agresivita, možno týranie... Neviem si predstaviť, že v takýchto rodinách zasadne nejaká rodinná rada a budú si plánovať týždeň. Ako zasiahne tento stav do ich životov?

Momentálna situácia môže byť pre takéto rodiny o to náročnejšia z viacerých dôvodov. Tým, že sú doma všetci pokope a napríklad otec, ktorý inklinuje k alkoholu, trávi viacej času s rodinou, majú deti i manželka alkoholizmus denne na očiach. Navyše tu máme obmedzenie sociálneho kontaktu. Dieťa nemôže chodiť do školy, mama do práce alebo niekde na návštevu. Môže sa stať, že nemusia mať nablízku človeka, ktorý im bol doteraz oporou, u ktorého nachádzali útočisko. Stáva sa, že pre deti z nefunkčných rodín je takýmto útočiskom práve škola i to, že sa po vyučovaní s kamarátmi "poflákali". Dieťa, ktoré dennodenne zažíva stres, nepohodu a tŕpne, akú bude mať otec náladu, čo bude doma vystrájať, sa nedokáže sústrediť na školu. Jeho myseľ sa zameria na to, ako prežiť danú situáciu, nie nároky školy. O to viac, keď je teraz takáto rodina stále spolu a za normálnych okolností si napr. od agresívneho otca vydýchla, keď bol niekde na týždňovke.
 

Zdroj foto: FB Pomoc deťom v kríze

Ako môžeme takýmto rodinám pomôcť?

Úlohou všetkých nás, ktorí pracujeme v pomáhajúcich profesiách je, aby sme čo najviac dali do povedomia, že obete či už alkoholizmu alebo násilia nie sú v tom sami. Môžu nás kedykoľvek kontaktovať, aj keď nie je možné stretnúť sa osobne, sú iné formy pomoci - či už bezplatné telefonické poradenstvo alebo internetové poradne. Je potrebné, aby sme všetci boli všímaví voči druhým. Ak vieme, že máme v susedstve takéto rodiny, primeranou formou sa zaujímať a prípadne pomôcť. Ak som učiteľka alebo učiteľ takého žiaka, skúsim osobne zavolať alebo napísať rodičom, či nepotrebujú pomoc. Aby si tieto obete teraz nepovedali, že je to beznádejná situácia a nemôže to byť inak. Je potrebné, aby vedeli o všetkých možných formách pomoci. Tým, že sa uzavreli dvere poradní a kamošiek, neznamená, že sa uzavrel celý svet a nebude im mať kto pomôcť, vypočuť ich. Táto kríza nás môže naučiť, ako si pomáhať na diaľku, ako byť oporou niekomu, s kým nemôžem byť teraz osobne. Verím, že toto obdobie prebudí v každom z nás pocit spolupatričnosti a presmeruje nás z ľahostajnosti k opravdivému záujmu o dobro druhého i celej spoločnosti.


Mohlo by vás zaujímať

Najväčšia databáza starostlivo vyberaných zážitkov na Orave